Abakų grota

Grotą 1921 m. įrengė kaimo vienišius Kazimieras Navirauskas, atsidėkodamas už tai, kad gyvas ir sveikas grįžo iš Pirmojo pasaulinio karo fronto. Šalia nuo seno stebuklinga gydomąja galia garsėjančio šaltinio jis išmūrijo akmeninę grotą ir pastatė medinę koplyčią. Jam talkinęs Kartenos klebonas iš Prancūzijos Lurdo parvežė Švč. Lurdo Marijos, o iš Švėkšnos bažnyčios šventoriaus – Kristaus su kryžiumi skulptūrą. Sovietmečiu grota buvo apleistas. Atgimimo laikais atnaujintas, 2005 m. Kartenos bendruomenės iniciatyva restauruota koplyčia, kurioje kabo kraštietės dailininkės Reginos Songailaitės-Balčikonienės nutapyti angelų paveikslai bei stovi XVIII a. pab. darytas meniškas vėlyvojo baroko altorius, parvežtas iš senosios Budrių bažnyčios.

Abakų grota