Europos kultūros kelių 2018 metų ataskaita

Europos Kultūros Kelių institutas, kurio misija - koordinuoti jau esamų ir besivystančių tinklų plėtrą, teikti jiems konsultacijas ir techninę pagalbą, sertifikuoti naujus kultūros kelius pagal patvirtintus kriterijus, vykdyti kultūros kelių kokybės stebėseną ir sklaidą, tvarkyti techninę dokumentaciją bei pildyti duomenų bazę, paskelbė 2018 metų išsamią veiklos ataskaitą, su kuria galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: EUROPOS KULTŪROS KELIŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos dėka, Lietuvos Šv. Jokūbo kelias yra vienas iš dviejų oficialiai šio instituto sertifikuotų kultūros kelių Lietuvoje.